May 19, 2020

Most Svilaj

Radovi su završeni, izvršeno je uspješno probno opterećenje mosta i čeka se tehnički pregled.
Read More
May 19, 2020

Pristupne ceste Pelješkom mostu

Započeli su radovi u samom tunelu Debeli brijeg, betonira se konstrukcija čvora Zaražde, te se izvode radovi na cijeloj trasi.
Read More
May 19, 2020

Rotor Zagreb

Tehnički pregled je uspješno izvršen, dobivene su uporabne dozvole i prošao je uspješno i prvi tramvaj novom tramvajskom prugom.
Read More
April 18, 2020

Oblaznica Zaprešić – Zabok

Završena su stupišta nadvožnjaka Šibice i izrada nosaća u pogonu. Završen je i prvi segment pješačkog pothodnika i započelo je...
Read More
April 18, 2020

Most Pelješac

Nastavljaju se radovi montaži čeličnih segmenata prvog raspona i rad na svim stupovima.
Read More
April 18, 2020

HŽ Zaprešić – Zabok

Radovi se odvijaju i dalje, prema dogovoru. Uglavnom se radi na peronima , odvodnji i parkiralištima oko perona i stajališta.
Read More
April 18, 2020

Most Svilaj

Radovi su u završnoj fazi. Potpuni završetak očekuje se u toku mjeseca travnja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine...
Read More
April 18, 2020

Pristupne ceste Pelješkom mostu

Započeli su radovi na miniranju tunela Debeli brijeg , na iskopima za podvožnjak Zaradežde, viadukt Dumanja jaruga I, podvožnjaku na...
Read More
April 18, 2020

Rotor Zagreb

Radovi su potpuno završili. Očekuje se tehnički pregled za drugu uporabnu cjelinu – tramvajsku prugu i pješačke staze.
Read More
March 25, 2020

Obilaznica Zaprešića

Izvode se radovima na nadvožnjak Šibice u pothodniku  Savska.  Završen je plinovod za snabdijevanje plinom Plive  i čeka se tehnički...
Read More