Stručni nadzor nad izgradnjom građevina provodi nadzorni inženjer koji je dužan nadzirati građenje tako da bude u skladu s ishođenom građevinskom dozvolom, važećim zakonima i posebnim propisima. On je obavezan bez odlaganja upozorit izvoditelja na odstupanja od građevinske dozvole odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja i dati rok za otklanjanje tih odstupanja ili nepravilnosti.

Osim toga, usluga nadzornog inženjera nad izgradnjom građevina  uključuje usluge poput

  1. osiguranje zahtijevane razine kvalitete Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
  2. prihvaćanje izvedenih radova
  3. praćenje napretka građevinskih radova
  4. praćenje vremenskog plana
  5. provjera  i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
  6. odobravanje izvođenja naredne faze radova

Naša usluga uključuje i kompletan pregled projektne dokumentacije prije početka radova kako bi se otklonile eventualne neusklađenosti u projektima koje bi utjecale na cijenu i rok izvođenja radova.

Na kraju izgradnje građevine dužan je sastaviti  završno izvješće o izvedbi građevine.