Osnovni zadatak procjene nekretnina  je da utvrdi na točan, brz i efikasan način stanje građevina u kojima stanuju podnositelji zahtijeva za procjenu nekretnina, te da se na osnovu definiranog stanja građevine utvrdi vrijednost osnove za dodjelu stambenog kredita za svakog podnositelja kredita.

Na osnovu raznih postavaka definiran je ekspertni sustav – metoda sklopova kojom se na jednostavan i učinkovit način definira vrijednost građevine.  Metodom  se svaka građevina raspodjeljuje na odabrani broj sastavnih elemenata. Za svaki od sastavnih elemenata određuje se vrijednost . Pomoću definiranog učešća svakog elementa u građevini i njegove vrijednosti definirane tržišnom vrijednosti stavaka potrebnih za izvođenje tog elementa određuje se vrijednost građevine. Nakon toga se uzimaju ostali parametri koji utječu na vrijednost nekretnine

Na kraju rezultat ove metodologije je točna i efikasna utvrđena vrijednost cijele nekretnine što je osnovni zadatak pri određivanju vrijednosti velikog broja nekretnina u što kraćem vremenu.