Popis projekata:

Industrijski objekti:

 • Izgradnja terminala za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče
 • Izgradnja trafostanice 110/20(10) kV Srđ
 • Elektromontažni radovi za Elektrodalmaciju Split
 • Izgradnja trgovačkog centra Kaufland u Virovitici
 • Izgradnja trgovačkog centra Kaufland u Bjelovaru
 • Izgradnja Laboratorija TAPI Hrvatska unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta višenamjenske sinteze VNS-a unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta sinteze SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija Laboratorija i pogona SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija tankvana zapaljivih tekućina unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija skladišta zapaljivih tekućina unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja crpne stanice u sklopu nove tvornice višenamjenske sinteze SM2 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof

Stambena zgrada:

 • Izgradnja poslovno-stambene građevine Zagreb, Dužice
 • Izgradnja 54 stambene jedinice u Sisku, naselje “Zeleni brijeg”,
 • Izgradnja 8 stambenih jedinica u Vrbovcu, naselje Jug
 • Izgradnja 136 stambenih jedinica u Velikoj Gorici, naselje “Veliko polje”,
 • Izgradnja 10 stambenih jedinica u Kutini, Uglovnica u centru
 • Izgradnja 12 stambenih jedinica u Jastrebarskom, Šenoina ulica bb
 • Izgradnja 83 stambene jedinice u Sesvetama, naselje Blago Zadro
 • Izgradnja 13 stambenih jedinica u Petrinji, u ulici D. Cesarića bb,
 • Izgradnja 41 stambene jedinice Zaprešiću , u ulici Ljudevita Gaja bb,
 • Izgradnja 40 stambenih jedinica u Zagrebu, u ulici Avenija Dubrava bb
 • Izgradnja 72 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Borovje
 • Izgradnja 248 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Lanište-blok
 • Izgradnja 148 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Špansko,
 • Obnova i izgradnja ratom oštećenih objekata I. do VI. kategorije oštećenja na području općine Oklaj i Driš