Popis županija:

 

 • Grad Zagreb
 • Zagrebačka županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Zadarska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Međimurska županija
 • Varaždinska županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Karlovačka županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Istraska županija
 • Ličko-senjska županija