Lokacije i popis EU projekata:

Popis projekata: 

  • Most kopno – otok Čiovo (II faza): nadzor nad izgradnjom spojnih cesta D315-D8 i D126-Ž61
  • Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
  • Izgradnja mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama
  • Izgradnja mosta Svilaj i pristupnih cesta
  • Izvođenje radova na modernizaciji i elektrifikaciji želježničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok