September 22, 2020

Frkaševac – Bjelovar brza cesta 1. Faza

Radovi na izvedbi pilota na objektu Javorovac su privremeno zaustavljeni zbog arheoloških radova. Nastavlja se na radovima na prometnici -...
Read More
September 22, 2020

Hž Križevci – Koprivnica – državna granica

Radovi još nisu započeli. S početkom radova kasni se 60 dana. Izvođač radi na izvedbenim projektima i na izgradnji kampa.
Read More
September 22, 2020

HŽ Zaprešić – Zabok

Izvode se radovi na parkiralištima i svodnim cestama. Oprema za PU i SS sustav testira se u pogonu izvođača.
Read More
September 22, 2020

Obilaznica Zaprešića

U ovom trenu, radovi su usporili. Produžili su se radovi na Nadvožnjaku Šibice i pješačkom pothodniku.
Read More
September 22, 2020

Pristupne prometnice Pelješkom mostu

Do ovog trena, napreduju radovi na probijanju tunela Debeli brijeg. Probijeno je više od kilometar tunela. Uz njih, napreduju i...
Read More
September 22, 2020

Most Pelješac

Radovi na mostu trenutno se odvijaju na stupištima gdje se spajaju čelični sanduci sa stupovima, te na betoniranju stupišta 3...
Read More
July 24, 2020

Pristupne ceste mostu Pelješac

Radovi napreduju planiranim tempom. Bušenje tunela Debelo brdo je ispred roka, a izvedba objekata kasni 30 dana.  Probijena je cijela...
Read More
July 24, 2020

HŽ Zaprešić – Zabok

Završetak građevinskih radova se predviđa za mjesec listopad . Intenzivirani su radovi na izradio opreme za Prometno upravljački i signalni...
Read More
July 24, 2020

Frkaševac – Bjelovar brza cesta

Započeli su radovi na trasi  i radovi na bušenju pilota.
Read More
July 24, 2020

HŽ Križevci – Koprivnica – državna granica

U toku je mobilizacija izvoditelja i projektiranje. Predviđeni početak radova je 1. listopada na dionici D na mostu Drava.
Read More
1 2 3 10