Projektiranje obuhvaća sve radnje koje su potrebne za promišljanje, izradu i provođenje projekta, te obuhvaća sljedeće:

  1. Definiranje  projektnog zadataka s naručiteljem
  2. Pribavljanje potrebnih podloga za projektiranje (iz zemljišnika i katastarskog ureda, ispitivanja kvalitete tla, i.t.d.)
  3. Izrada 3D vizualizacije projekta
  4. Izrada urbanističkih, financijskih, funkcionalnih i oblikovnih analiza koncepta rješenja i definiranje idejnog riješanja
  5. Ishođenje lokacijske dozvole
  6. Izrada kompletne idejnog projekta , glavnog projekta i ostalih elaborata za dobivanje građevinske dozvole te izrada izvedbene dokumentacije potrebne za izvedbu građevine
  7. Ishođenje dozvola za gradnju