Kontaktirati nas možete na:

Adresa: Gračanska cesta 39

Broj telefona: 01/ 4646 710

Email: info@cog1994.hr