Popis projekata:

Industrijski objekti:

 • Izgradnja trafostanice 110/20(10) kV Srđ
 • Izgradnja prve faze terminala za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče
 • Elektromontažni radovi za Elektrodalmaciju Split
 • Geodetski radovi na zamjeni koaksijalnog kabla na trasi JANAFA; dionica:Terminal Omišalj-Terminal Gola duljine 182 km
 • Izgradnja trgovačkog centra Kaufland u Virovitici
 • Izgradnja trgovačkog centra Kaufland u Bjelovaru
 • Rekonstrukcija i preseljenje Laboratorija TAPI Hrvatska unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta višenamjenske sinteze VNS-a unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta sinteze SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija Laboratorija i ureda pogona SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija tankvana zapaljivih tekućina unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija skladišta zapaljivih tekućina unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja crpne stanice u sklopu nove tvornice višenamjenske sinteze SM2 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof

Izgradnja:

 • Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica:Zlatar Bistrica-Andraševec, faza I.
 • Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum; dionica: Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I
 • Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Zlatar Bistrica-Andraševec, faza II
 • Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, dionica: Duboka – Sparagovići/Zaradeže
 • Izgradnja podvožnjaka na križanju želježničke pruge MG2 i DC 423 u Slavonskom Brodu
 • Izgradnja južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I.faza
 • Izgradnja I. i II. faze dionice istočne obilaznice grada Vinkovaca
 • Izgradnja paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, faza II
 • Izgradnja autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče; dionica: Sredanci-granica BiH
 • Izgradnja mosta Svilaj i pristupnih cesta
 • Izgradnja nove želježničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno
 • Radovi na izmještanju državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko
 • Most kopno-otok Čiovo (II faza): nadzor nad izgradnjom spojnih cesta D315-D8 i D126-Ž613
 • Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice-Zračna luka Zagreb
 • Izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ulice Petra Svačića u Slavonskom Brodu
 • Izgradnjom brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum; dionica: Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I.
 • Projekt obnove i izgradnje državnih cesta II, faza B; dionica 3: Jelsa-Poljica, na D116
 • Projekt obnove i izgradnje državnih cesta II, faza B; dionica 18: Ivanić Grad
 • Projekt obnove i izgradnje državnih cesta II, faza B; dionica 15: Petrinja-Gora
 • Izgradnja spojne ceste od Petrinje do mosta preko Kupe u Brestu
 • Izgradnja D8, dionica:Sv.Kuzam-Križišće; oprema i instalacije
 • Radovim na izmještanju trase ceste D46, dionica: Stari Mikanovci –Vinkovci -Mirkovci, III.dionica (Vinkovci zapad – Mirkovci),
 • Izgradnja južne obilaznice Grada Donjeg Miholjca, faza II
 • Izgradnje drugog kolnika brze ceste Solin-Klis-sinj (D1) na dionicama: Majdan-Jamani i Jamani-Klis Grlo
 • Izgradnja mosta kopno – pelješac s pristupnim cestama
 • Izgradnja obilaznice Velike Gorice na D31 sa spojem na D408
 • Izgradnja objekata za odvodnju fekalnih voda naselja Stomorska na otoku Šolta; I.faza izgradnje, dionica:Pelegrin-Veli Dolac
 • Izgradnja državne ceste D2; dionica: zaobilaznica Našica
 • Izgradnja Splitske obilaznice, dionica br.1: Plano–Kaštel Sućurac/Kaštel Gomilica
 • Izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti Zagreb – Bregana
 • Izgradnja trase, putnih i poljoprivrednih prijelaza, te nadvožnjaka na D515 Đakovačka Satnica, na izgradnji AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, dionica:Osijek-Đakovo
 • Izgradnja i dovršenje dijela Podsustava Kaštela: CS Nehaj,CS Kaštel Novi,CS Kaštel Stari i CS Kaštel Lukšić II s pripadajućim tlačnim cjevovodima i gravitacijskim kolektorom
 • Izgradnja i opremanje čvora Rugvica na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Ivanja Reka – Ježevo
 • Izgradnja kanalizacijskih kolektora sliva “E1” I “D” i radova na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu    umjetnog tunela i rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Jeronima Milete na rekonstrukciji tehnnološke ceste s umjetnim    tunelom na prostoru željezničke postaje u Šibeniku
 • Izgradnja brze ceste Solin-Klis-Sinj (D1), dionica:Dračevac-Majdan-Oprema ceste
 • Izgradnja brze ceste čvor Bisko-granica BiH, dionica:čvor Akrapi-čvor Čaporice, I.faza izgradnje
 • Izgradnja državne ceste D 118, dionica: prolaz kroz Žrnovo na Korčuli
 • Izgradnja auto ceste Zagreb-Split, COKP-a Mala Kapela
 • Izgradnja državne ceste D 53, II faza dionice:zapadna vezna cesta u Slavonskom Brodu s veznim cestama
 • Izgradnja auto ceste Zagreb-Split, dionica:Prgomet-Dugopolje, Opremanje
 • Izgradnja auto ceste Zagreb-Split, dionica:Vrpolje-Prgomet, Opremanje
 • Izgradnja obilaznice Udbine na D1 i brze ceste Udbina-čvor Gornja Ploča
 • Izgradnja spojne ceste od D 27 do „Čvora Pirovac“
 • Izgradnja auto ceste Zagreb-Split, dionica:Prgomet-Dugopolje; Opremanje
 • Izgradnja auto ceste Zagreb-Split, dionica:Sv.Rok-Zadar 2; opremanje
 • Izgradnji autoceste Zagreb-Lipovac; dionica:Županja-Lipovac; poddionica:Županja-Spačva

Izvanredno održavanje, sanacija i opremanje:

  • Izvanredno održavanje državne ceste D7 na dionici dužine 760m: Velika Kopanica – čvor Velika  Kopanica (A3)
  • Radovi izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika na državnoj cesti oznake DC 10-čvor Sv. Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec I-čvorište Gradec
  • Izvanredno održavanje državne ceste D205 na dionici Razvor-Risvica
  • Izvanredno održavanje državne ceste D119
  • Sanacija tunela Đurmanec na D1
  • Sanacija tunela Mali Stog na D1
  • Sanacija tunela Veliki Stog na D1
  • Izvanredno održavanje državne ceste D212
  • Izvanredno održavanje državne ceste D220 na dionici 002 duljine 8.800 m, lokacija:Tijarica-Kamensko (granica BiH)
  • Izvanredno održavanju državne ceste D118
  • Sanacija tunela Krapina na državnoj cesti D1, dionica 003
  • Izvođenje radova na modernizaciji i elektrifikaciji želježničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok
  • Izvanredno održavanje državne ceste DC7, Sikirevci-Slavonski Šamac
  • Izvanredno održavanje državne ceste D31 na dionici Šestak Brdo-Pokupsko
  • Opremanje tunelskog priključka Rijeka-Policentro s potrebnim instalacijama i signalizacijom
  • Izvanredno održavanje državne ceste D212, dionica 001, duljine 2.700 m, lokacija: Kneževi Vinogradi
  • Izvanredno održavanju državne ceste D220
  • Izvanredno održavanje državne ceste D2, dionica Virovitica – Suhopolje
  • Izvanredno održavanje državne ceste D56
  • Izvanredno održavanje državne ceste D36 u Pisarovini
  • Izgradnja i opremanje autoceste Zagreb – Goričan,dionica:Goričan – Republika Mađarska
  • Opremanje autoceste Zagreb-Goričan, dionica:Ivanja Reka-Breznički Hum-Varaždin
  • Izvanredno održavanje državne ceste D42 dionica 001
  • Izvanredno održavanje državne ceste D225 na dionici Zaprešić – – Harmica
  • Izvanredno održavanja državne ceste D-42 na dionici 001, lokacija: Ogulin – Oštarije
  • Izvanredno održavanje državne ceste D-47 na dionicama 001 i 002, lokacija: Bair i Uštica – Tanac
  • Izvanredno održavanje državne ceste D-50 na dionici 001, lokacija: Otočac

Rekonstrukcija:

 • Rekonstrukcija mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37
 • Rekonstrukcija 4 raskrižja na državnoj cesti DC8 u Podstrani-Put Starog sela, Domagojeva, Zvonimirova i don Petra Cara
 • Rekonstrukcija mosta „Komora“
 • Rekonstrukcijia državne ceste DC1 na dionici 008
 • Rekonstrukcija državne ceste DC 206 na dionici Hum na Sutli
 • Rekonstrukcija državne ceste DC24 na dionici Lug Zabočki-Zlatar Bistrica
 • Rekonstrukcija državne ceste DC206, lokacija Pregrada
 • Rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste od ulice M.Gupca do N.Š.Zrinskog (D423) u S.Brodu;-       I. faza izgradnje – s mostovima na kanalu Glogovica
 • Kompletan nadzor na projektu obnove državnih cesta II, faza B, državna cesta D205
 • Rekonstrukcija državne ceste D9, dionica 001: Metković-Opuzen
 • Projekt obnove i izgradnje državnih cesta II, faza B, državna cesta D224, dionica: Komarevo –Brđani
 • Rekonstrukcija državne ceste D57 na dionici 001
 • Rekonstrukcija mosta Mokrice na D1
 • Rekonstrukcija raskrižja držvne ceste D7 i županijske ceste Ž4202 u Vrpolju
 • Rekonstrukcija državne ceste D525 (Ulica Matije Gupca)) u Pleternici
 • Rekonstrukcija kolnika državnih cesta na području TI Osijek, državna cesta D34, obilaznica Valpova
 • Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
 • Rekonstrukcija raskrižja D30 i D408 u Velikoj Gorici
 • Rekonstrukcija državne ceste D 31, dionica 002, Poddionica: Pokupsko – Glina
 • Rekonstrukcija državne ceste DC212 u dionici od DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima
 • Premještanje i zaštita instalacija na državnoj cesti D 8, dionica: Kaštel Sućurac –Plano, poddionica: Kaštel Stari – čvor Plano
 • Rekonstrukcijoa ceste između ŽC 5031 i ŽC 5033
 • Rekonstrukcija neasfaltirane državne ceste D 22, dionica: Moždenec – Sudovec
 • Rekonstrukcijoa državne ceste D219, dionica: Han-granica BiH
 • Rekonstrukcija neasfaltirane državne ceste D 56, Muć – Sinj, dionica: Sutina- Lučane
 • Rekonstrukcija državne ceste D38, dionica: Ruševo-Slobodna Vlast-Levanjska Varoš
 • Rekonstrukcija državne ceste D 507, dionica: Krapinske Toplice-Čret
 • Rekonstrukcija državne ceste D 31, dionica 002, Poddionica: Pokupsko – Glina
 • Rekonstrukcija i izmještanje elektroenergetskih vodova, zaštita i prelaganje instalacija telekomunikacija, vodovoda, plina i kanalizacije na autocesti Zagreb – Sisak, dionica Jakuševec – čvor Velika Gorica jug
 • Rekonstrukcija državne ceste D 50, dionica: Špilnik-Čovići
 • Rekonstrukcija kolnika D53 u dionici 003, G.Slatinik-Podcrkavlje
 • Rekonstrukcija D29, dionica kroz Zlatar
 • Rekonstrukcija kolnika državne ceste D51 u dionici 001, Jakšić-Požega
 • Rekonstrukcija D1; dionica:prolaz kroz Knin

Stambena zgrada:

  • Izgradnja poslovno-stambene građevine Zagreb, Dužice
  • Izgradnja 54 stambene jedinice u Sisku, naselje “Zeleni brijeg”,
  • Izgradnja 8 stambenih jedinica u Vrbovcu, naselje Jug
  • Izgradnja 136 stambenih jedinica u Velikoj Gorici, naselje “Veliko polje”,
  • Izgradnja 10 stambenih jedinica u Kutini, Uglovnica u centru
  • Izgradnja 12 stambenih jedinica u Jastrebarskom, Šenoina ulica bb
  • Izgradnja 83 stambene jedinice u Sesvetama, naselje Blago Zadro
  • Izgradnja 13 stambenih jedinica u Petrinji, u ulici D. Cesarića bb,
  • Izgradnja 41 stambene jedinice Zaprešiću , u ulici Ljudevita Gaja bb,
  • Izgradnja 40 stambenih jedinica u Zagrebu, u ulici Avenija Dubrava bb
  • Izgradnja 72 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Borovje
  • Izgradnja 248 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Lanište-blok
  • Izgradnja 148 stambene jedinice u Zagrebu, u naselju Špansko,
  • Obnova i izgradnja ratom oštećenih objekata I. do VI. kategorije oštećenja na području općine Oklaj i Driš
 •