Vođenje projekata je sposobnost administriranja nizom vremenski slijednih zadataka što rezultira uspješnim postizanjem cilja. Ono uključuje:

    • sažeti opis ciljeva projekta, problema koji se rješavaju, potrebe ili ideje naručitelja,
    • definirati komponenti koje čine sadržaj projektne isporuke,
    • sastav tima upravljanja projektom, kompetencije, uloge i odgovornosti,
    • organizacijsku strukturu projekta, uloge i odgovornosti,
    • procesi i metodologija koja će se primjenjivati u upravljanja projektom
    • vremenski plan s potrebama ključnih resursa, kao i njegove rokove
    • plan troškova i tok novca u projektu, te plan nabave, opskrbe i logistike u projektu
    • analizu ključnih rizika projekta, prijedlog odgovora rizicima
    • izrada potrebnih studija za provedbu projekta
    • izrada natječajne i ugovorne dokumentacije za projektante, nadzor i izvoditelje radova
    • metode analiza pristiglih ponuda
    • izrada prijedloga ugovora za projektante, nadzora i izvoditelje
    • metode praćenja kontrole izvršenja projekta, izvještavanje o izvršenju, trend prognoze,
    • praćenje projekta u toku izvršenja u utvrđivanje opravdanosti eventualnih odstupanja od plana provođenja projekta