Projekti:

 

 • Rekonstrukcija i preseljenje Laboratorija TAPI Hrvatska unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta višenamjenske sinteze VNS-a unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja skladišta sinteze SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija Laboratorija i ureda pogona SM1 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija tankvana zapaljivih tekućina  unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Rekonstrukcija skladišta zapaljivih tekućina unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Izgradnja crpne stanice u sklopu nove tvornice višenamjenske sinteze SM2 unutar industrijskog kompleksa Pliva Savski Marof
 • Projekt izvanrednog održavanja i parcel. elaborata za L67095 Rudine
 • Projekt izvanrednog održavanja i parcel. elaborata za L67165 Krstatice – Lovrinčevići
 • Izrada projektne dokumentacije i ishođenja upravne dokumentacije za rekonstrukciju L 67181 (D62-Biokovsko Selo-Raščani Gornji-D62) dionica od st.0 do st.16+800
 • Izrada projektne dokumentacije i ishođenja upravne dokumentacije za rekonstrukciju Ž 6166 Omiš – Kučiće – Slime; dionica Pavića most
 • Geodetski radovi za izradu glavnih projekata i ishođenje građ. dozvole za obilaznicu Opatijske rivijere, dionica: čvor Opatija jug – čvor Lovran Oprić-spoj na D66
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ž 6157 dionica: “Izvor Vrljike”
 • Obnova i izgradnja ratom oštećenih objekata I. do VI. kategorije oštećenja na području općine Oklaj i Driš
 • Stambeno poslovna građevina Gračanska cesta 39 – Niskoenergetska kuća