Započeli su radovi na miniranju tunela Debeli brijeg , na iskopima za podvožnjak Zaradežde, viadukt Dumanja jaruga I, podvožnjaku na D8 te duž većeg dijela trase buduća ceste.