Tehnički pregled je uspješno izvršen, dobivene su uporabne dozvole i prošao je uspješno i prvi tramvaj novom tramvajskom prugom.