Pristupne prometnice Pelješkom mostu

Pristupne prometnice Pelješkom mostu

Do ovog trena, napreduju radovi na probijanju tunela Debeli brijeg. Probijeno je više od kilometar tunela. Uz njih, napreduju i radovi na objektima na D8 i čvoru Zaradeže te izrada nasipa na prometnicama.
Read More
Most Pelješac

Most Pelješac

Radovi na mostu trenutno se odvijaju na stupištima gdje se spajaju čelični sanduci sa stupovima, te na betoniranju stupišta 3 i 4. Novi kontigent čelične konstrukcije iz Kine očekuje se u toku mjeseca rujna.
Read More
HŽ Zaprešić – Zabok

HŽ Zaprešić – Zabok

Završetak građevinskih radova se predviđa za mjesec listopad . Intenzivirani su radovi na izradio opreme za Prometno upravljački i signalni sustav
Read More