Započeli su radovi u samom tunelu Debeli brijeg, betonira se konstrukcija čvora Zaražde, te se izvode radovi na cijeloj trasi.