Nastavljaju se radovi montaži čeličnih segmenata prvog raspona i rad na svim stupovima.