Uspješno  je obavljen tehnički pregled za 1 fazu. projekta te radovi napreduju prema planu.