Radovi napreduju prema planu uz dodatne napore izvoditelja . Završetak „tunela“  planira se u listopadu kad započinje i nova regulacija prometa .