Do ovog trena, napreduju radovi na probijanju tunela Debeli brijeg. Probijeno je više od kilometar tunela. Uz njih, napreduju i radovi na objektima na D8 i čvoru Zaradeže te izrada nasipa na prometnicama.