Započeli radovi na  izgradnje ceste i objekata na kopnu i u čvoru Zaražde. Osim toga započeli su pripremni radovi na izgradnji tunela i viadukta.