Radovi napreduju planiranim tempom. Bušenje tunela Debelo brdo je ispred roka, a izvedba objekata kasni 30 dana.  Probijena je cijela trasa.