Radovi su započeli punim intezitetom. Započeli su radovi na uklopu pristupnih cesta u prometnicu D8, pristupnih cesta na čvoru Zaražde i iskopi na mjestu portala tunela Debeli brijeg.