Radovi napreduju prema planu. Predviđa se završetak nadvožnjaka Šibice do kraja rujna, a kompletnog projekta do kraja studenog.