Započeli su radovi na izradi hidroizolacije uzvodnog mosta, tako da se očekuje dovršetak građevine u roku od 40- 50 dana. Radovi na nizvodnom mostu su pri završetku.