Izvode se radovi na opremanju uzvodnog i nizvodnog mosta i na vraćanju u prvobitno stanje korita rijeke Save i nasipa.