Završeni su betonski radovi  na nizvodnom mostu, dok je na uzvodnom mostu završeno betoniranje armiranobetonske ploče.