Započeli su radovi na izradi naglavnih ploča pilota. Paralelno se izvode radovi „čišćenja „ pilota i betoniranja pilota. U Kini se priprema proizvodnja čelične konstrukcije mosta. Radovi napreduju u skladu s predviđenim planom.