Radovi  na završetku I i II faze radova napreduju planiranim tokom i završetak se predviđa za 1.11.2019 godine.  Danas je na gradilište stigla radna kompozicija koja će izvoditi dnevno 1700 m kolosijeka do potpunog završetka.