Građevinski radovi i i radovi na kontaktnoj mreži napreduju prema planu i trebali bi završiti do kraja mjeseca rujna.