Započeli su radovi na trasi  i radovi na bušenju pilota.