Radovi na izvedbi pilota na objektu Javorovac su privremeno zaustavljeni zbog arheoloških radova. Nastavlja se na radovima na prometnici – probijanje trase i izvedba nasipa od 10+560 do 11+490.